Vælg en side

Der er mange der ved mere om stress end jeg gør ! Der er mange der har prøvet at være helt nede og bide i græsset af stress! Behandlere ved hvordan folk med stress skal behandles !

Google ” stress” og få gode værktøjer til at forebygge stress!

Som tidligere leder oplevede jeg stress på den måde, at gnisten og engagementet forandrede sig ! Lysten til at svinge benene ud over sengekanten om morgenen, blev pludselig væk ! Benene blev tunge, hovedet blev tungt og glæden ved at komme afsted og gribe dagen var forduftet ! ” Ah, det er nok kun en periode !”

Det blev ved ! og det blev værre, fordi det bliver en tilstand ! En tilstand af modløshed, indadvendthed og følelsen af uduelighed. De almindelige opgaver kunne være vanskelige at klare, fordi der ikke var forbindelse til energien i hverdagen.

Jeg besluttede, heldigvis for min egen skyld og selvfølgelig også for andres skyld, at lade andre kræfter komme til ! En stor beslutning, men en rigtig beslutning !

Jeg kan ikke sige at stressfølelsen kom af en bestemt årsag ! Det kom af mange ting ! Skuffelser, fejl og mangler, misforståelser, skrækkelige bureaukratiske opgaver og en masse andet ! det var med andre ord hele molevitten !

Ordet »stress« kommer af latin og betyder “at stringere”. At
stramme – eller snøre – til. Det henviser til den situation, hvor en
person føler sig trængt op i en krog, fordi omgivelserne presser på.( kilde Stressforeningen )

Mellem 250.000 – 300.000 mennesker lider alvorligt af stress, og det koster samfundet 14 milliarder kr. om året ! ( kilde Stressforeningen)
Hvis vi vil lave om på de tal, må vi efter min opfattelse ha´ et langt mere afslappet arbejdsmarked ! 
Det skal IKKE tolkes som at arbejde mindre, bare bedre ! 
Hvis vi ikke havde et arbejdsmarked, havde vi nok ikke stress ! Det er primært arbejdsmarkedet, der stresser os !  Vi må afskaffe arbejdsmarkedet og i stedet blive til opgavemarkedet ! Så kan vi påtage os de opgaver vi kan li´! Og henlægge de sure til uddelegering, overskudsøjeblikke eller helt glemme dem ! På den måde bliver det hele sjovere og bedre ! Og det er mig som menneske, der bestemmer tempo og form! 
Slap af kuren er midlet til at ændre synet på sig selv og omgivelserne !

Øjeblik !
Jeg har lært at sige : “et øjeblik” Ikke altid højt, men inde i mig selv ! Give mig selv tid til vurdering af den her situation ! Vil jeg det her ? Er det en god situation ? Kan det blive en god situation ? Hvad er godt at gøre her ?
At nå frem til ” et øjeblik” har taget noget tid for mig ! Jeg har ønsket at lære mig selv, at vurdere øjeblikket, i stedet for at hoppe med, acceptere af pligt, bøje af eller andre overilede handlinger !
” Et øjeblik ” varer indtil jeg er afklaret med mine handlinger og svar !

Hjertehilsen !
Den er go! Men den er også svær !
Få vendt alt negativt til noget positivt ! Gør det negative positivt ! Øve øve !
Jeg øver mig stadig, og det er så godt ! 
Brænder maden på! Så er det godt, at vi har smagt det før, uden det var brændt på ! Eller at vi kan nøjes med lidt andet mad ! 
Det giver ro, at være positiv og er det i et arbejdsforum, kan det medføre en mere afslappet stemning ! Det kan også være en fælles stillingtagen, at man bare er positiv i udtryk, udsagn og handling !
Det forhøjer effektiviteten !
Det skaber bedre kvalitet og konsensus ! Man bruger tiden på den gode forhandling, i stedet for på alt det, der ikke dur!

Jeg er hjemme!
Jeg var engang på kursus i Girafsprog, og her lærte vi : ” at blive hjemme ved sig selv ! ”  Ikke sige: “DU ER ” ( kort version)
Et andet kursus var : ” Den gode samtale”
Det har været en god inspiration, og igen er det øvelse og øvelse, men også en beslutning man tager med sig selv !
Jeg er slet ikke sikker på, at jeg altid gør det rigtige, men at ” blive hjemme ved sig selv ” betyder at man udtrykker sine egne følelser, forventninger, drømme, meninger uden at dømme den man samtaler med !
Ofte i konfliktsituationer, ophidselse eller frustration kommer man let til at angribe, fordømme og sige ting man ikke ville have sagt, hvis man ikke var presset !

Jeg har været på de skønneste arbejdspladser ! De første mange år af mit arbejdsliv var stress ikke noget, der overhovedet eksisterede i en bevidst form !
Vi havde travlt, vi havde fællesskab, vi havde sjov og vi havde tid! Vi blev mødt med tillid og leverede loyalitet, energi og engagement !
Det var før, det var nødvendigt at passe mere på sig selv ! Så kom den stigende mistillid snigende sig ind, med krav, kontrol og test ! Resultatet er de nøgne tal og udgifter, der er angivet ovenfor! 

Der er også en virksomhed jeg besøger i dag ! Her er måske 150 medarbejdere ! Der er alt fra højtuddannede til ufaglærte. De er lige værdige. Jeg undgår ikke at se arbejdsglæden ! Jeg tror de scorer højt på SLAP AF KUREN ! Og de scorer penge til statskassen !

Gå til opgavemarkedet ! Slap af med en kollegasnak, som ikke handler om jobbet ! Nyd øjeblikke i din hverdag ! Anarkisten må også ses af og til, ellers ændrer vi intet ! Grin gerne ! Smil det meste af tiden !

God fornøjelse med SLAP AF KUREN !

Har du en historie, bringer jeg den gerne på min blog !