Vælg en side

Søren Ryge præsenterede os for en familie, der lever efter de ypperste principper for bæredygtighed. I programmet ” Far, mor og børn ” på P1, fik vi lov at besøge deres verden.

Programmet hittede og efterfølgende var der mange kommentarer. Et fokus og debatemne var om disse harmoniske børn tog skade af al den naturlige velgørenhed og nærhed i familien. En psykolog blev bedt om en vurdering af børnenes muligheder for at blive samfundsborgere på lige fod med andre børn, og scenen for debatten var sat.

Udsendelsen gav stor inspiration til debat om skoler og læring. Om respekten og anerkendelsen af barnet. Om opmærksomheden på klima, miljø og affald.
Vi kunne godt stille spørgsmålet : ” Hvad er det der er så fantastisk ved det danske skolesystem?”
” Hvad er det gode ved al den kontrol? ” ” Er det et højt fagligt niveau at målstyre al undervisning?”
” Hvordan kunne børnene have det i skolen, hvis de selv var med til at tilrettelægge deres skoledag, og hvordan kunne vi gøre noget andet, hvis vi børn og voksne inviterede hinanden på mangfoldige projekter? ”

Før vi helt overlader vores liv til systemstyring bør vi stoppe op, og spørge om der er noget vi kan gøre på en anden måde?!

Vi taler i mange år resultatminimalt om klima, miljø og affald. Der er mange der kæmper for bedre vilkår for mennesker, dyr og natur, men der er alt for mange der ikke gør. Det burde vi gå op i. Vi burde med al den viden vi har allerede ha´løst mange af de udfordringer vi har givet vores planet. Det burde DR spørge os om: ” Hvad kan vi gøre bedre? ” ” Hvordan kan vi blive inspireret af denne familie til et bedre klima og miljø?” ” Skulle vi ændre skolens struktur og indhold og give en kold skulder til målstyring og kontrol?”

Det synes jeg også udsendelsen gav inspiration til. Vi bør stoppe op, dreje rundt og finde nye retninger, og i stedet for at forlange, forvente at den familie nok kommer på andre tanker med hensyn til deres børn og levevis burde vi sige : ” Vi vil gøre mere som dem”

Min bog ” VORES SKOLE” handler om at være og udforme skole på en anden måde. Mikkel var elev der. IMG_8873IMG_0596