Vælg en side

Min solcreme er lavet af tomatskind, og det er min læbestift også.

Jeg er beskyttet og pyntet med affald. Det er da stort.

Hver dag spises der masser af tomatprodukter og tomatindustrien er stor. Unilever, som er en af de største producenter af tomatprodukter anvender omkring 1,65 millioner tons tomater pr. år. Det skind der er til overs efter flåede tomater og andre produkter udgør omkring 30.000 tons pr. år. Dette affald kunne i stedet anvendes til solcreme og læbestifter, som ville være langt mere sunde end det titaniums baserede solcreme vi bruger i dag. Læbestiften er for de flestes vedkommende også forurenende.
Ingeniøren skrev i 2002 :

15 ud af 19 undersøgte læbestifter dumper på grund af indholdet af miljøskadelige, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende stoffer. Det er resultatet af en ny undersøgelse fra Grøn Information, som har gennemgået varedeklarationerne og bedømt læbestifterne ud fra deres indhold af blandt andet konserveringsmidler, farvestoffer og UV-filtre.

Alle kosmetikprodukter skal deklareres, men de færreste forbrugere kan afkode de lange kemiske navne, der står på produkterne. Det kan Grøn Information, og deres undersøgelse viser, at de 19 læbestifter tilsammen indeholder i alt 240 forskellige kemiske stoffer. 15 ud af 19 læbestifter indeholder meget miljøbelastende stoffer og 9 læbestifter indeholder stoffer, der er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter. For eksempel har Grøn Information fundet stofferne : Benzophenone-3, BHA , Butylparaben og Ethylhexylmethoxycinnamate/Octyl Methoxycinnamate i de undersøgte læbestifter.

Den del af produkterne, der ikke optages i kroppen, vaskes af, og stofferne havner via spildevandet i vandmiljøet, hvor en del kan være meget giftige for vandlevende dyr. Det gælder blandt andet for stoffet benzophenone-3 – et UV-middel, der er tilsat to af de undersøgte læbestifter. Stoffet kan ophobes i fedtvæv hos dyr og mennesker og er blandt andet konstateret i modermælk hos mennesker. Det er mistænkt for at have en hormonforstyrrende effekt.

»Det er stadig usikkert om de hormonforstyrrende stoffer, vi udsættes for i dagligdagen, reelt udgør en risiko for mennesker. Men dyreforsøg har vist, at hvis fostre udsættes for påvirkning af hormonforstyrrende stoffer, kan det medføre misdannede kønsorganer og forringet sædkvalitet,« siger Jannie Dragstrup, miljøkonsulent i Grøn Information.

Et møde mellem Louis Albert de Broglie, Andrew Parker, Oxford University og Gunter Pauli handler om tomater, ultraviolet beskyttelse og en anderledes produktion. De arbejder alle tre på hver deres felt med at se de mange ressourcer vi allerede har, hvis vi bare bruger udviklingen med nye øjne.

Louis Albert de Broglie er meget interesseret i permakultur, og han er indehaver af et tomatkonservatorie. Jeg anbefaler at besøge hans profil.
Andrew Parker er forsker og professor ved Oxford Universitet og hans nøgleord er blandt andet: farvestruktur, nanoteknologi, optik, cellestruktur, kunst, adfærd
Gunter Pauli er forfatteren til bogen : Blue Economy, som inspirerer os til at tænke helt nyt på vores affald som ressourcer. Han giver mange allerede eksisterende eksempler på nye jobs og projekter, som kan give os en bedre hverdag og udnytte jordens vidunderlige ressourcer til helt nye veje. Tag endelig også et kig på hans værker.

Denne middag beskrives i et længere kapitel i BLUE ECONOMY. Der fortælles om farvernes historie og efterspørgslen af farveprodukter er stor. I 2008 udgjorde farveproduktion næsten 8 millioner tons og indtjeningen var mere end  17 millioner dollars. Farver er smukke – men det er en beskidt og farlig produktion, og den koster mange ressourcer. Håbet med Blue Economy er at vi tilegner os andre metoder ved at studere historien og bruge naturens løsninger i fremtidens industrier.

Hvis vi viste tomatskind meget større opmærksomhed og efterspurgte dette produkt, ville det være nemt at tilføje dette til produktionskæden af tomater. Produktionen ville være bæredygtig, og den ville i mange andre led være en formidabel erstatning for de produkter vi kender i dag. Affald er RÅSTOF vil være en virkelig tankegang.

Hvor ville det være dejligt hvis vores kosmetik produkter og andre kunstige røde produkter blev erstattet af en produktion, der i dag bare ender i affaldsdepot.

img_9418