Vælg en side

Hver gang jeg læser om bæredygtige muligheder og handlinger bliver jeg glad, og føler at det skaber mening i mit univers.

Hver gang jeg hører en ekspert omkring bæredygtighed, fortælle om de ting politikerne bliver nødt til at gøre for at hjælpe vores miljø bliver jeg håbefuld, for jeg tænker, at NU lytter politikerne. Dette kan de ikke undgå at handle på.

Hver gang jeg aktivt bidrager til bæredygtighed, føler jeg ærlig glæde.

Hver gang jeg hører en politiker blive interviewet eller selv fremsiger en tale, bliver jeg mismodig og frustreret, fordi jeg tænker, at de ikke fatter noget som helst. De bruger sjældent tid på at tale bæredygtige muligheder op. Det er sjældent jeg hører dem bruge ordet.

For mange år siden i 1987 kom Brundtlandrapporten. Den beskrev alle de områder vi skulle handle på dengang og i fremtiden.

Den bragte tal på bordet og beskrev hvordan klima og miljø skulle hjælpes. Den beskrev behovet for nye økonomiske modeller og den fortalte om grådigheden, der var/er alt for fremherskende i magt- og produktionsmodeller, og det slider og belaster vores i den grad både naturens og menneskets miljø.

Jeg kan ikke lade være at tænke på, at meget kunne ha´set anderledes ud, hvis de magthavende havde nærlæst denne og følt sig moralsk forpligtede på at skabe en bedre verden. I stedet er det gået helt den anden vej. Øget ulighed, kæmpe produktionsmonopoler, voksende og katastrofale klimaforandringer. Populisme, grådighed, racisme og fjendtlighed.
Det var jo ikke den vej vi skulle.
Nu taler mange flere om bæredygtighed, undtaget politikerne. Der sker mange spændende ting i det små. Græsrødder baner en del af vejen og forbrugerne efterspørger bedre forbrugsvarer.
I dag taler flere og flere om cirkulær økonomi, hvor vi erstatter den rene profit beretning med flere bundlinjer, såsom CO2 belastning og genanvendelsesgrad.

FN har en klar definition af bæredygtighed, at vi skal skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø nu og i fremtiden.
En spændende udfordring for alle lande, tænker jeg.
Vi har allerede de bedst tænkelige muligheder for at stræbe efter netop dette.

Lige om lidt er der valg i Danmark, og jeg håber at politikere og medier vil føre en anderledes valgkamp. Jeg håber de vil være med til at forandre vores samfund til det bedre.
Jeg vil ønske at de vil bruge den innovative hjerne og sige og gøre noget andet end det sædvanlige.
Her er lidt inspiration til at øve og forberede sig på.

  • Tal bæredygtighed op. Find ud hvor bæredygtig du kan blive som politiker. Skab nye mål og tænk i helheder på tværs at ministerielle grænser. Saml det hele i forfriskende nye visioner.
  • Tænk over ordet tillid. Skab tillid til befolkningen og arbejd for at “nyttig” erstattes af “effektiv.” Hvordan kan du hjælpe til et arbejdsmarked med mening. Dronningen brugte ordet “unyttig” i sin nytårstale. At gøre noget bare for at være lige her og nu. Det kan en politiker måske bruge i sine visioner. Vær villig til at gå fra “krav og kontrol ” til ” ansvar og tillid”
  • Sørg for at udlændingedebatten udelukkes. Det må være færdigdebatteret og må ikke længere fylde et valg, hvis man ønsker en politisk aktiv befolkning.
  • Kom med nye og nødvendige statements. Et bæredygtigt sundhedsvæsen. Hvordan kunne det se ud? Du skal tænke bæredygtighed ind i alle sektorer. Det samme kan man gøre med uddannelses sektoren, socialområdet, finansområdet, ældresektoren og landbruget. Det er en god øvelse at spørge sig selv hvor bæredygtige ministerierne er, og lad dem mødes på kryds og tværs. I har meget tilfælles i det bæredygtige univers.
  • Gød den del af befolkningen, der hver dag gør en indsats for bæredygtighed. Fra genanvendelse og reparation til nye miljøglade produkter.
  • Der er masser af eksperter på området. Brug dem til at fortælle de mange gode ting der allerede er og dem de drømmer om at sætte i værk. Glem ikke at de også peger på at tiden for længst er aktuel til forandring.

Da bliver det en god valgkamp og vores hjerner får nye inspirationer, næring og livskraft, og så bliver vores samfund spændende, nyt og fornuftigt. Som politiker bliver du anerkendt for at turde at finde andre veje og forbedre dette lille land, og du er en bedre bæredygtig politiker.