Vælg en side

Hvor er det heldigt, at jeg har lavet en blog. Den kan fint anvendes til at fjerne indestængte følelser af enhver kaliber.
I dag hørte jeg i en af de korte timenyheder en præsentation af begrebet UDESKOLER. Indslaget handlede om, antallet af udeskoler er steget. I dag er der 300 udeskoler. Det er skoler der af og til tager ud i naturen og anvender skoledagen til at være ude, være i naturen og med mulighed for at finde, opdage, lære, spørge til det man ser og oplever.
Den oplæsende journalist slutter indlægget med kommentaren: Udeskoler giver glade børn, så er spørgsmålet om det giver kloge børn?
Den kommentar får min blog aktiveret.
Hun skulle have sagt: “Dejligt med skoler, der værdsætter naturen, og lærer børn at færdes i den.”
eller ” en fantastisk mulighed, for at være ude og mærke naturen” eller ” det er godt, at der er stigning i antallet af disse skoler”
Hvorfor skal der stilles sådan et imbecilt spørgsmål?

Udeskoler i Danmark er en fantastisk mulighed for at lære, føle og opleve. Det bør skolen stå for.
Tror man virkelig stadig at AL læring foregår i bøgerne? Det er vel den underliggende mening med den kommentar. Eller forventer man, at en udedags læring kan testes?

Vi burde prise, rose ethvert tiltag, der giver børn frihed til at lære mangfoldighed.
Vi kan umuligt kontrollere indlæringen på alle niveauer, og det er en forfærdelig tankegang at tro det.
I den nævnte aktivitet, hvor man er ude i naturen, er der mange læringer i spil.
Det, at man er fælles i det store rum. Det sociale miljø kan få nye dimensioner .
Man mærker sin egen krop, og måske opstår der leg, klatring, løb. Få farve i kinderne. Smil i øjnene.
Man oplever måske ting, man aldrig før har set. Der stilles spørgsmål, der undres.
Man lærer kort sagt, at opleve.

I morgen vil der formodentlig komme et indslag om børn, der sidder for meget ved computeren.
I overmorgen vil der formodentlig komme endnu et indlæg om hvordan danske skolebørn, på trods af, de sidder og læser og læser, alligevel ikke kan læse.
På den måde kan vi holde skolen i nul udvikling.