Vælg en side

Affaldskonference i København!

Hvilke udfordringer står vi alle med, når det handler om affald?

For 55- 60 år siden gik vi endnu mere amok i forbrug, teknologisk udvikling, grådig økonomisk tankegang og en opfattelse af, at jorden kunne klare alt hvad vi fandt på !

Men nu søger vi omstilling, fordi vi har opdaget, at jorden ikke kan klare al vores forurening, at der er en begrænsning på råstoffer, at vores affaldsmængde er uoverskuelig !

Det er også allerede mange år siden vi fik de første advarsler ! Ruhrområdet lagde skove ned med sin luftforurening ! De svenske søer blev for sure til fiskeliv! Huller i ozonlaget ! og mange flere forfærdelige ting !

Men nu er vi kommet på ind på omstillingens sti ! Vi er ved at erkende, at vi skal foretage nogen ganske drastige forandringer, for at bevare vores jord ! Lige nu er det vel nærmest en redningsplan!
Senere bliver det måske en balance!

I mit lønkammer undrer jeg mig over at vores handlekraft er så langsommelig ! Jeg undrer mig over at vi afskyr grådighed, og alligevel er det lige præcis den, der styrer en stor del af vores omstillingstempo og en stor del af vores behov!

I 1987 kom brundtlandrapporten og den var det første store opråb på et internationalt regeringsniveau!
Titlen var ” Vores fælles fremtid” og den handlede om global bæredygtighed! Den beskrev begærlighed og grådighed, som den største faktor til ikke bæredygtig udvikling!
( kilde : wikipedia)

Siden er der kommet mange flere rapporter og de er alle udmundet i adskillige Rio deklarationer !

Der er noget trægt ved omstilling ! Det kan godt være at brundtlandrapporten blev kendt, men den blev ikke fyldt med handlekraft, for så havde mange flere store magter fundet det vigtigt at tale mere om dette!

Men nu er vi omsider der, hvor der kommer lidt mere handling !

På affaldskonferencen var der udelukkende indslag, der handlede på en eller anden måde handlede om omstilling.
I dag taler alle om sortering af affald! Vi producerer ca. 1500 kg. affald pr. indbygger i DK pr. år. Det er målet at alt vores affald skal kunne sorteres ! Det kunne også være et mål at vores affaldsmængde blev mindre!
En stor ressource undersøgelse, foretaget af dansk affaldsforening viser at 87 % af os, gerne vil sortere vores affald ! Et rigtig positivt resultat. De 83% er delt op i grupper af : idealister, convient og pragmatikere, og det handler om at vi har forskellige tilgange til sortering! Den sidste gruppe 13% er ligeglade !

Alle kommuner har i dag en affaldsplan, og der er nu fra regeringens side lagt op til endnu mere sortering af vores affald.
Vi skal sortere fordi vores råstoffer er i knaphed ! Vi skal sortere, fordi vi kan genanvende meget af vores affald.
Det er et sted hvor vi som borger i et samfund kan bidrage til et bedre miljø!
Det er også en udfordring for renovationsfirmaerne at finde gode løsninger til motivation og øget sortering.

Hjørrings affaldsrenovation : AVV arbejder med flere projekter ! De har lavet et forsøg bestående af 100 frivillige, der skulle sortere alt affaldet. Deres projekt hedder : NULSKRALD og de går nu videre i et projekt mere for en hel landsby !

Jeg tror det er vigtigt vi bare går igang og tager alle mulige fodfejl med os !

Jeg mener også vi skal dyrke den holistiske tankegang, som brundtlandrapporten også taler om!

Vi må tænke i helheder, fordi vores samfund hænger sammen! Vores byggestil, vores vaner, vores bureaukrati hænger også sammen med eksempelvis affaldssortering!

Så det er unægtelig en helt og aldeles spændende tid, med fantastiske nye udfordringer. Efter stordrift kommer der så smådrift ? Kommer der liv i alle landsbyerne igen ? Kommer vi til at værdsætte andre ting end det vi higer efter i dag?

Spændende !