Vælg en side

 

 

Velkommen til et bæredygtigt skolesystem. Et skolesystem, hvor faglig dybde og bredde er i højsædet. Et skolesystem, hvor barnet er med til at skabe dagen for sig selv og andre. Et skolesystem, hvor børnene får lov at lære mere og med lige anerkendelse af fag og håndværk. Et skolesystem, hvor børnene ligeværdigt tages med på rejsen i et langt skoleforløb. Et skolesystem, der bygger på UNESCO´s fire søjler – learning to know, learning to do, learning to live together og learning to be. Et skolesystem, der gør mere for barnet end for systemet.

Det skal vi hilse velkommen, fordi det er på høje tid at vi afstemmer skolestrukturen med virkeligheden. Vores fremtid afhænger af hvor dygtige vi bliver til et mere bæredygtigt liv, og derfor er det vigtigt at børn og voksne i et skolesystem får mulighed for at fremme den udvikling. Vores adfærd skal ændres gennem læring, nysgerrighed og bredde. Vi skal gå fra statsstyring til decentral styring og have tillid til at de lokale kommuner, ledere, lærere og børn kan skabe en meningsfuld, værdifuld og engageret skole.

Et mere bæredygtigt samfund skal være en fælles opgave for alle i samfundet. Vi kommer hurtigt ud i den forståelse, at det er den enkelte borger, der har dette ansvar og dermed er luften fuld af skyld. Vi skal forstå, at vi I mange år har levet på lånt tid. Det er allerede mange år siden Brundtlandrapporten slog alarm. Vi skal forstå, at vi ikke kan  ændre folks adfærd udelukkende ved afgifter og regler. Det er hele løsninger og anderledes livsstil vi her taler om. Det er et nyt forbrugermønster, anderledes uddannelser og nye politiske toner. Det er et aktivt og gerne selvforsynende lokalsamfund.  Det er fællesskabets styrke, muligheder og mod til at ændre på hverdagens rutiner. Det er nye og anderledes arbejdsformer. Det er en ny BNP beregning.
Derfor må skolen også se helt anderledes ud og der skal være meget mere lytning og samarbejde med børn.

UNESCO har angivet rammerne for hvordan et rummeligt og helt skolesamfund kan formes, og alene inspirationen i de 4 søjler sætter nye tanker og handlinger i gang.

Vi siger ja og velkommen til

 • gruppeinddeling
 • decentralisering
 • fagprøver
 • workshops
 • lokal forankring
 • de 4 søjler
 • bedre arbejdsbetingelser for børn og lærere
 • mere latter og glæde
 • flere ivrige børn
 • bæredygtighed i fuldt flor
 • mere fællesskab
 • mangfoldighed
 • iværksætteri
 • netværk
 • natur og naturlig skolegang
 • stærke og robuste børn
 • projekter
 • faglige kurser

Vi siger farvel til

 • central styring og kontrol
 • nationale tests
 • ensretning
 • klassedeling
 • timedeling

Det bliver så spændende at se hvordan mangfoldigheden og forskelligheden vil fylde dette lille land med viden, kreativitet og dygtighed i et fælles nyt univers. Velkommen til et nyt uddannelsesland i bæredygtige rammer.